Friska män 18-49 år, potenshöjande läkemedel

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
STUDIE 145

Plats: Uppsala
Målgrupp: Friska män (18-49 år)
Preparat: Ny formulering av potenshöjande läkemedel
Ersättning: 15000 SEK (Skattepliktig ersättning) Reseersättning kan ges vid längre resor

Hälsokontroll (tar cirka 2-3 timmar). Du väljer en av tiderna nedan.
6/11 Kl.13.00
7/11 Kl.13.00
8/11 Kl.08:00, Kl.10.00 eller Kl.13:00

Datum Grupp 1
Besök 2-6, kommer 20:00 till kliniken, går hem 01:00 dagen efter
Besök 2: 13-14/11
Besök 3: 20-21/11
Besök 4: 27-28/11
Besök 5: 4-5/12
Besök 6: 11-12/12
Återbesök: 19/12

Datum Grupp 2
Besök 2-6, kommer 20:00 till kliniken, går hem 01:00 dagen efter
Besök 2: 15-16/11
Besök 3: 22-23/11
Besök 4: 29-30/11
Besök 5: 6-7/12
Besök 6: 13-14/12
Återbesök: 21/12

Du måste kunna delta samtliga datum för den grupp du väljer. Du kan inte hoppa mellan grupperna.

Kriterier för deltagande: 
-Frisk
-Vikt 50-100kg
-BMI 19-30kg/m2
-Inga läkemedel är tillåtet under studien, inklusive vitaminer, mineraler och naturläkemedel. Detta gäller även inom 2 veckor innan första dosbesök.
-Johannesört eller liknande CYP3A4 inducerare får ej ha intagits inom 4 veckor innan första dosbesök. Fråga gärna om ni är osäkra på detta. 
-Intag av grapefrukt, grapefruktjuice eller andra produkter som innehåller pomerans (tex engelsk marmelad) får ej intas inom en vecka innan första dosbesök.
-Läkemedel som Viagra, Cialis eller Levitra får ej ha intagits inom 4 veckor innan hälsokontroll.
-Du får ej inta vallmofrön under hela studieperioden, inklusive 72 timmar innan hälsokontroll.
-Du får ej ha lågt blodtryck, dvs lägre än 90/50mmHg
-Inga pågående allergier eller historia av allvarlig överkänslighetsreaktion.
-Inga problem med muntorrhet eller aktiv infektion i mun eller svalg. 
-Rökning eller snusning är ej godkänt under hela studieperioden (rökning/snusning är tillåtet max 3ggr/vecka innan hälsokontroll).
-Ej tidigare alkoholmissbruk
-Du får ej ha lämnat blod eller deltagit i någon annan läkemedelsstudie inom 3 månader innan hälsokontrollen.
-Standardiserade måltider kommer serveras på kliniken (vegetarian ok).

Mer info om studien finns på vår hemsida
www.forskningsperson.se

Upplagd: 30/10-17. Senast ändrad: 30/12-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.