Friska frivilliga till intravenös näringsbelastning.

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker frivilliga försökspersoner till en studie som värderar förmåga till maximal insulinfrisättningskapacitet på näringsämnen. Forskningen sker för att öka förståelsen kring hur insulinproducerande celler kan genereras och på så sätt utveckla nya behandlingar för diabetes.

Idag finns inga läkemdel som kan öka mängden insulinproducerande celler, men under graviditet sker till följd av ökad produktion av hormonet prolaktin en ökning av mängden insulinproducerande celler med 50%. Det finns individer som drabbas av prolaktinproducerande tumörer, men hur detta påverkar förmågan till insulinproduktion är okänt.
Vi avser att studera det och behöver därför friska, frivilliga försökspersoner som kontrollmaterial.

Just nu söker vi försökspersoner med BMI mellan 25-30.

Huvudansvarig: Per-Ola Carlsson. professor, överläkare i endokrinologi och diabetologi.

För anmälan eller mer information, maila forskningssjuksköterskorna karin.kjellstrom@akademiska.se eller rebecka.hilmius@akademiska.se eller anmäl er direkt här på sidan.

Upplagd: 16/10-17. Senast ändrad: 13/05-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Rebecka Hilmius.