Icke rökare sökes till bronkoskopistudie av inflammatoriska lungförändringar

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Sedan ett flertal år genomförs vid Lung Allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna studier av olika typer av inflammatoriska lungsjukdomar. För att kunna avgöra vilka förändringar som föreligger behöver vi även undersöka friska frivilliga icke rökande och rökande försökspersoner. Den teknik som används för att komma åt celler från de nedre luftvägarna är bronkoskopi, som genomförs med tunn fiberoptik via näsan. Undersökningarna sker i vaket tillstånd på morgonen efter premedicinering . Under tidig eftermiddag kan försökspersonen återvända hem.
Vi vill i första hand ha kontakt med tidigare väsentligen friska icke allergiska personer. Bronkoskopin föregås av ett besök med en vanlig läkarundersökning, blodprovstagning, enkel lungfunktionstest och lungröntgen.

Upplagd: 20/09-11. Senast ändrad: 12/10-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Anders Eklund.