Perception av den egna kroppen

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
I den här studien är vi intresserade av att utforska vilka hjärnmekanismer som ligger bakom känslan av att ha en kropp. Ny kunskap inom det här området är inte bara intressant rent vetenskapligt, utan kommer även att ha stor betydelse för förståelsen av psykiatriska och neurologiska sjukdomar som går med störningar kroppsuppfattningen.

Det finns inga risker och inga läkemedel eller dylikt är inblandade i den aktuella studien. Vi är specifikt intresserade av upplevelsen av ens egen hand som del av kroppen, och under experimentets gång kommer din hand bli berörd av en pensel under olika betingelser medan vi registrerar din hudkonduktans (ett mått på hudsvettning). Din uppgift som försöksperson är att luta dig tillbaka i stolen och koncentrera dig på experimentet.

För att delta måste du vara fullt frisk och ej ta några läkemedel. Experimentet tar ca 1 timme och ersättning utgår i form av 1 biobiljett.

Före experimentet kommer du att få mer information om själva proceduren och du har även möjlighet att ställa frågor.

Projektledare:
Dennis Larsson, MSc (dela0008@student.umu.se)
Arvid Guterstam, MD PhD

Upplagd: 02/10-17. Senast ändrad: 14/01-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är .