Probiotikas Effekt på Stress i en Virtuell Miljö

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
I det virtuella laboratoriet vid Lunds Tekniska Högskola genomförs en forskningsstudie för att undersöka hälsoeffekter av probiotika (mjölksyrabakterier) och vistelse i en virtuell miljö. Vi söker nu friska personer som upplever en hög stressnivå i sin vardag, och har gjort så de senaste sex månaderna.

Intresserade deltagare besvarar ett elektroniskt formulär där hen bl.a. graderar hur pigg, avspänd och alert m.m. hen känner sig. Deltagaren intar sedan studieprodukten under fyra veckor inför experimenttillfället i det virtuella laboratoriet. I det virtuella laboratoriet sker EKG-registrering, salivprovstagning och blodprovstagning (sjukvårdsutbildad personal tar blodprov genom en venkateter - deltagaren blir bara stucken en gång). Experimentet tar ca 2,5 timme och sker under en eftermiddag. Ersättning för deltagande är en biobiljett och 900 kronor.

Stämmer detta på Dig?
* Du är 19-35 år
* Du har ingen känd psykisk sjukdom
* Du har inte varit i kontakt med sjukvård p.g.a. stressrelaterade problem
* Du känner dig fysiskt frisk
I så fall kan du vara just den vi söker!

Resultat från studien kommer endast att redovisas på gruppnivå. Mer information om studien hittar du på www.lth.se/virtual_reality_test.
Studien är godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden.

För mer info och intresseanmälan, kontakta:
Maria Hedin, projektledare (virtual_reality_test@food.lth.se), 0728-479860
Institutionen för Livsmedelsteknik, Lunds Universitet.

Upplagd: 21/09-17. Senast ändrad: 08/04-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Maria Hedin.