Gräs och/ eller björk allergiker

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker försökspersoner med gräs och/ eller björkallergi med eller utan astma, män och kvinnor, mellan 18 och 60 år som inte har eller har haft näspolyper eller haft en förskylning de senaste 2 veckorna.
Syftet med studien är att öka förståelsen om det medfödda immunförsvaret.
Om du är intresserad av att delta i studien kommer vi att kalla dig till ett besök hos oss på laboratoriet, beläget på Karolinska Institutet, Solna.
Vid besöket kommer du få både skriftlig och muntlig information om studien. Sedan efter att du gett ditt skriftliga medgivande kommer vi genomför en näsborstning och blodprov. Besöket innebär också ett litet blodprov från stick i fingret, då ni och vi direkt får veta vad du har för allergier.

Är du intresserad och vill veta mer, var vänlig maila Eric Hjalmarsson

PhD-Student, Eric Hjalmarsson
Mail: eric.hjalmarsson@ki.se


Om du undrar någonting angående studien kan höra av dig direkt till ansvarig prövare, se nedan

Professor Lars Olaf Cardell
Öron-näsa-hals-kliniken, Stockholm
lars-olaf.cardell@ki.se

Upplagd: 20/09-17. Senast ändrad: 13/07-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sandra ekstedt.