Prestationsförmåga vid alkoholpåverkan

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Under hösten 2017 kommer försök att genomföras med syfte att undersöka hur människors prestationsförmåga påverkas av alkohol.

Att alkohol påverkar människors beteende är något de flesta är medvetna om. Studier har gjorts för att undersöka på vilket sätt, men forskningen har bara börjat. Målet med denna studie är att fastställa hur alkohol påverkar en människas prestationsförmåga samt lägga en grund för vidare studier inom ämnet.

Försöken kommer att genomföras i LTH:s lokaler i Lund. Du kommer vid försökstillfället bli ombedd att spela ett enklare datorspel. Det krävs inga erfarenheter inom datorspel för att medverka. Du kommer att sitta ensam i ett rum och spela, men kan när som helst avbryta försöket. Två testgrupper kommer att skapas. Beroende på vilken testgrupp du hamnar i så kan du komma att få dricka en mindre mängd alkohol en stund innan försöket börjar. Totala beräknade tiden för försöket är ca en timme.

När du anmält ditt intresse kommer du att bli kontaktad via mail med mer information. Försöken genomförs av forskare på Institutionen för bygg- och miljöteknologi, LTH.

För mer information, maila till alkoholstudielth@gmail.com.
Sista dagen för intresseanmälan är 1 oktober.

Upplagd: 14/09-17. Senast ändrad: 14/11-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Malin Bjorkqvist.