Måltidsstudie av hur ett kolsyrat vatten berikat med livsmedelskomponenter påverkar blodsockersvar efter måltid

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska försökspersoner med ett BMI mellan 25-30 (BMI = vikt [kg]/(längd[m]2), dvs normal till lätt överviktig. Ålder: 18-50 år

Du bör inte delta om du är glutenintolerant, laktosintolerant, vegetarian/vegan, rökare/snusare, är svårstucken eller tar mediciner som påverkar ämnesomsättningen samt om du ammar, är gravid eller deltar i en annan vetenskaplig studie just nu.

Syftet med studien är att undersöka hur ett kolsyrat vatten berikat med livsmedelkomponenter påverkar blodsocker- och insulinsvar efter en måltid. Studien genomförs i samarbete mellan Aventure AB och Lunds universitet, och är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Lund.

Studien omfattar 2 besökstillfällen fördelade på ca 2-3 veckor i oktober 2017. Besökstillfällena anpassas efter varje försöksperson och du har när som helst rätt att avbryta ditt deltagande utan att ange skäl. Ersättning utgår för deltagande i studien (600 SEK per tillfälle).

Deltagarna kommer fastande till försöken på morgonen. En testmåltid plus ett kolsyrat vatten serveras som frukost (kl. 8). Blodprov tas med olika intervall under besöket, dels i armvecket och dels som stick i fingret. En besöksdag tar ca 3,5 h. Under besöket går det utmärkt att arbeta med laptop och läsa!

Är du intresserad av att delta i studien och vill ha ytterligare information?
Kontakta studieledare:
Kristina Andersson
E-mail: Kristina_E.Andersson@med.lu.se

Upplagd: 14/09-17. Senast ändrad: 09/03-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Kristina Andersson.