Hur påverkas tarmfloran av antibiotika?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi vet att antibiotika kan påverka vår tarmflora och att effekten kan kvarstå under några veckor. Graden av påverkan av olika preparat är inte tillräckligt studerad. Det är viktigt att veta vilka preparat som har minst effekt på tarmfloran så att vi ska kunna välja antibiotika med så begränsad påverkan som möjligt till framtida patienter. Det har nyligen utvecklats nya metoder för att mer exakt kunna undersöka hur tarmfloran påverkas av olika antibiotikabehandlingar. I den här studien kommer vi att använda oss av sådana metoder för att jämföra effekten av fem antibiotika som används för behandling av urinvägsinfektioner.

Vad innebär det att medverka i studien?

Du får genomgå en läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, blodtryck och blodprovtagning för att kontrollera att du är frisk. Därefter får du lämna ett avföringsprov och lottas till behandling med ett mycket vanligt antibiotika mot urinvägsinfektion (ciprofloxacin, pivmecillinam, ceftibuten, nitrofurantoin, eller trimetoprim-sulfametoxazol) 1-3 tabletter dagligen i totalt 5 dagar eller ingen behandling (endast provtagning). Därefter lämnar du uppföljande avföringsprov vid totalt 6 tillfällen under 1 års tid. Proverna skickas per post till mikrobiologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kriterier för att delta:

- 18 år eller äldre
- Frisk (ingen allergi, astma, inga läkemedel eller kronisk sjukdom)
- Ingen antibiotikabehandling senaste året
- Ingen planerad resa utanför Europa kommande året
- Ej gravid eller planerad graviditet under studieperioden
- Ingen känd allergi mot ciprofloxacin, pivmecillinam, ceftibuten,
nitrofurantoin, trimetoprim-sulfametoxazol

Intresserad?

För mer information och anmälan är du välkommen att maila ansvarig läkare:
Hanna Montelin, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala
hanna.montelin@medsci.uu.se
I andra hand kan du ringa på mobilnummer 0702-519204.
Övriga ansvariga i studien är infektionsläkare Thomas Tängdén och Josef Järhult.

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

100 studiedeltagare är nu anmälda till denna studie, men vi är i behov av 20 st till. Studien startar när vi totalt hittat 120 lämpliga deltagare.

Upplagd: 12/09-17. Senast ändrad: 17/05-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Hanna Montelin.