Deltagare till studie om hur människan gör bedömningar

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker under hösten 2017 deltagare till en studie om hur människan gör bedömningar.

Du kommer att träffa en försöksledare vid ett tillfälle, då du kommer att få utföra bedömningsövningar framför en dator. Du kommer att få bedöma fiktiva objekt. Denna studie beräknas ta ca 3 timmar.

Kriterier för att delta i studien:
• Inga diagnosticerade inlärningssvårigheter (t.ex. dyslexi, dyskalkyli).
• Ej färgblind
• Ej tidigare deltagit i experiment med tecknade skalbaggar.

Kontakta sara.stillesjo@umu.se för mer information eller anmälan till studien.

Upplagd: 16/08-17. Senast ändrad: 23/12-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sara Stillesjo.