Studie om sömn, dygnsrytmer och kost

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker personer mellan 18 och 32 år och med ett BMI mellan 19,5 och 28 kg/m2 för en studie om sömn och dygnsrytmen. De vi söker ska inte ta några mediciner, ska vara frisk från sjukdom, och ska ha under det senaste halvåret haft regelbundna och inte alltför intensiva aktivitetsvanor. I studien undersöker vi olika dygnsrytmer på molekylära nivåer och hur de påverkas av en kostintervention. Försöket omfattar totalt sju nätter, med cirka sex hela dygn som tillbringas på institutionen för neurovetenskap, fördelade på två olika tillfällen à tre dygn vardera.

Inför vardera av två längre sessioner får deltagare först mat tilldelad som att äta i en veckas tid. Därefter får deltagare komma till oss, och får då vara vaken i över ett dygn, samtidigt som datortester utförs och prover tas från bl.a. blod och urin - proverna tas även efter en efterföljande längre natts sömn. Deltagare erbjuds måltider och får ägna sig åt bl.a. läsning, tv-tittande och spel. Vid varje tillfälle tas under lokalbedövning små vävnadsprover (<0,5 gram) från lårets yttre framsida och från underhudsfettet (≤1 gram) kring naveln; dessa utgör rutiningrepp i forskningen och brukar tolereras väl. Inför och under de två själva försökstillfällena får deltagare även lämna färska avföringsprover som fryses för senare analys. Vid avslutad session hos oss följer en period à 3-4 veckor, varpå en andra omgång påbörjas, med den andra sortens kost i en vecka, följt av tre inneliggande dygn hos oss med nya prover enligt ovan.

Utöver ersättningen på 6500 SEK för fullgjord studie, delas 12 biobiljetter ut om man genomfört studiens samtliga delar.

Vid intresse, maila gärna till somnstudie.neuro.uu@gmail.com och ange gärna rubriken på studien. Vid intresseanmälan fås mer information.

Vidare information kring ersättning och genomförande fås av Jonathan Cedernaes, leg. läkare och forskare vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet (e-post enligt ovan).

Upplagd: 06/08-17. Senast ändrad: 14/05-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jonathan Cedernaes.