Friska kvinnor sökes till en studie om kronisk muskelsmärta

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker nu FRISKA kvinnliga försökspersoner (> 30 år) till en studie som undersöker den bakomliggande patofysiologiska relationen mellan långvarig muskelsmärta och dess höga sam-sjuklighet. 1 biobiljetter erhålles för deltagande.

Provtagningen består av ett tillfälle (ca 40min) och går ut på att ta ett blodprov samt svara på ett frågeformulär angående kronisk ansiktssmärta.

Försöket sker på Karolinska Institutet, Huddinge

Upplagd: 27/07-17. Senast ändrad: 26/09-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Golnaz Barjandi.