Neuro-Juridisk pilotsyudie

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
NeuroLaw – socialvetenskaplig pilotstudie om strafftendenser och juryattityder beroende på presentation av vetenskapliga bevis i en fiktiv mordrättegång

Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet

https://www.surveymonkey.com/r/BZBT8JM


Är du intresserad av att delta i ett roligt, socialt experiment med syfte att studera användningen av neurovetenskap i juridiska processer? Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala Universitet söker deltagare mellan 18 och 26 år för ett "RÄTTEGÅNGSSPEL", där du utgör en del av juryn under en simulerad mordrättegång.

De senaste decennierna har intresset snabbt ökat för integration av vetenskapliga bevis i rättsalen. För detta ändamål har ett helt akademiskt fält, neurojuridik, växt fram, med syfte att analysera och beakta olika frågor där dessa två tidigare vitt skilda områden sammanstrålar. Det amerikanska rättssystemet ligger i framkant när det gäller tillämpningen av detta område. Således är en huvudsaklig frågeställning vilken vikt jurymedlemmar lägger vid vetenskapliga bevis. Denna pilotstudie, där du har möjlighet att delta, ämnar belysa hur allmänhetens beslut kring domar påverkas av olika typer av bevis i ett mordfall, och därmed hjälpa rättsystemet.

Deltagare ska vara flytande i engelska, inte vara brottsdömda eller lida av en diagnostiserad mental sjukdom. Deltagare får även inte vara aktiva medlemmar inom militären, polisen, brandkåren eller i politiska ämbeten.

Upplagd: 22/06-17. Senast ändrad: 25/09-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Neurovetenskapliga Institutionen.