Bloddoping

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker personer med olika etnisk bakgrund, som vill delta i en studie vars syfte är att utveckla nya dopingtester.

LÄS HELA ANNONSENS! Anmäld dig här eller på mail - se nedan.

Inför hösten 2019 söker vi deltagare från Afrika, Sydasien, Östasien och Sverige/Europa.


Syfte
1. Att utveckla en metod för att mäta ämnen (proteiner) i röda blodkroppar.
2. För att sedan kunna mäta dessa ämnen (proteiner) i blodet efter långtidsförvaring av röda blodkroppar vid låga temperaturer.

Kunskapsvinster
1. Metod att spåra bloddopning.
2. Metod för att kvalitebestämma röda blodkroppar.

Info
Som deltagare kommer du att ge ett flertal blodprover, donera 450 mL blod och återföra dina egna röda blodkroppar via blodtransfusion vid tre olika tillfällen. Du behöver besöka kliniken totalt 13 gånger under cirka 15 veckor.

Ersättning
Efter genomförd studie erhålls ersättning på 8500 SEK.

Inklusionskriterier
• Genetiskt ursprung (dvs. där du eller dina släktingar är födda) från Sverige/Europa, Sydasien, Östasien eller Afrika
• 20-40 år
• Svenskt personnummer
• Ej rökare
• Ingen blodburen sjukdom
• Kapabel att genomföra maximala arbetsprov
• Inte gett blod de 3 senaste månaderna.
• Ej elitidrottare (tävling ej tillåtet under och 3 månad efter studien)
• Ej gravid eller planerar graviditet under studien
Plats: Blodcentralen, Umeå Universitssjukhus & Umeå Biotech

Anmäl dig här eller på mail till jjakobsson@protestdiagnostics.com.
Ange vilken grupp du anser dig tillhöra och vilket land du har ursprung ifrån.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 10/04-17. Senast ändrad: 25/09-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Christer Malm.