Vill Du vara med i en studie om att mäta etanol i utandningsluft?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Avsikten med studien är att mäta hur snabbt etanolnivåerna i utandningsluft sjunker efter lokal exponering via inandning och via munvatten.

Du ska vara frisk och mellan 20-50 år

Du andas in ångor av etanol under 15 minuter. Sedan mäter vi etanol i utandningsluften. Därefter sköljer du munnen med munvatten innehållande etanol (Listerine). Vi mäter på nytt etanol i utandningsluften. Vid tre tillfällen tar vi blodprov i fingret. Detta görs för att mäta att nivån av etanol i blod.

Tidsåtgången beräknas bli ca 2 timmar inklusive en inledande läkarundersökning som består av ett medicinskt frågeformulär och en enkel klinisk undersökning av blodtryck, hjärta och lungor. I samband med läkarundersökningen lämnar kvinnor ett urinprov för graviditetstest.

Som ersättning får Du 600 kr.

Resultaten från studien kommer inte att presenteras på ett sådant sätt att andra kan känna igen Dig.

Om Du är intresserad av att vara med i studien kontakta Lena Ernstgård, Institutet för Miljömedicin.

E-post:Lena.Ernstgård@ki.se

Upplagd: 07/04-17. Senast ändrad: 24/07-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Lena Ernstgård.