Elektrisk stimulering och inlärning

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker högerhänta försökspersoner till en studie om transkraniell elektrisk stimulering och inlärning. Studien innefattar fyra besök då man ritar med vänsterhanden på en surfplatta i ca 20 min samtidigt som man får en mycket svag elektrisk ström genom hjärnan (transkraniell elektrisk stimulering) via två elektroder som placeras på huvudet. Varje besök tar ca 40 min.
Transkraniell elektrisk stimulering (TDCS) anses vara en säker och icke-invasiv metod. Tekniken har använts på tusentals personer i över 100 studier utan rapporter om allvarliga biverkningar. Man kan dock uppleva mild och kortvarig klåda och rodnad under elektroderna när stimuleringen pågår.
Studien sker den 29 maj-1 juni. För att delta måste man bland annat uppfylla följande kriterier:
- 20-40 år
- Högerhänt
- Inga neurologiska eller psykiatriska sjukdomar
- Ej migrän
- Ej psoriasis, andra hudsjukdomar eller svåra eksem
- Ej ta antidepressiva eller ångestdämpande mediciner
- Ej spela något instrument på professionell nivå

Ersättning för medverkan i studien är 520 kr (skattepliktigt).
Studieansvarig: professor Martin Lövdén

Innan du anmäler dig vill vi att du läser igenom informationen om denna studie som finns på Hjärnlabbets hemsida under Information om pågående studier: http://hjarnlabbet.weebly.com/

Upplagd: 04/04-17. Senast ändrad: 20/06-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Marie HelsingVästfjäll.