Webbenkät om samhällets syn på djur

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna undersökning är en del av en C-uppsats i psykologi vid Uppsala Universitet som handlar om samhällets syn på djur. Detta är ett väldigt nytt forskningsområde med lite data än så länge vilket gör att ditt deltagande skulle betyda mycket!

Deltagande
Du som deltar kommer svara på en enkät där du ombes skatta djurs egenskaper. Deltagandet tar 10-15 minuter.

Länk till enkäten:
https://goo.gl/forms/ba9uHXayUY3UhLGZ2

Upplagd: 04/04-17. Senast ändrad: 04/06-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Hanna Lindberg.