Hur gör vi bedömningar?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna studie undersöker hur människor gör bedömningar. Som deltagare svarar du på ett antal frågor i en datasal i Beteendevetarhuset på Umeå Universitet. Försöket tar ca. 1 till 1 1/2 timme. Du kommer att kunna välja tid för deltagande bland ett antal föreslagna tider via en webbaserad tjänst.

Ett krav för att delta är att man har svenska som modersmål.

Dina svar och uppgifter hanteras konfidentiellt. Att medverka innebär inga risker, men du kan ändå närsomhelst under studiens gång avbryta din medverkan utan att uppge någon anledning.

Vid frågor och/eller intresseanmälan, hör av dig till bedomningar@gmail.com eller använd intresseanmälansfunktionen på den här sidan! Om du skickar ett mejl, skriv gärna i mejlet att du hittade studien via Studentkaninen.

Studien kommer att ligga till grund för ett masterarbete i kognitionsvetenskap.

Upplagd: 15/03-17. Senast ändrad: 25/03-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Simon Klein.