Friska Män & Kvinnor 18-60 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Mer information denna och våra andra studier samt anmälan finner du på:
http://www.forskningsperson.se/studie-103

Preparat: Nytt preparat för behandling av Gastroesofageal refluxsjukdom
(Liknande Omeprazol)

Syfte: Syftet är att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, farmakokinetik och farmakodynamik av studieläkemedlet givet första gången till friska frivilliga forskningspersoner. Vi rekryterar nu främst till Grupp 4

Dosen ges i form av en lösning, upp till 180 ml

Kriterier för deltagande:

-Män och kvinnor 18-60 år (kvinnor måste vara icke fertila)
-BMI 18-30
-Ej röka eller snusa
-Du får ej ta droger, drogtester tas under hela studien
-Vara fullt frisk och inte ta några receptbelagda läkemedel
-Du får ej ha vitamin B-12 brist
-Du får ej ha någon form av malabsorbation
-Viktigt att du ej tar vare sig receptbelagda eller receptfria läkemedel 14 dagar innan du kommer på hälsokontroll.
-Du får inte lämna blod eller plasma under studien samt inom tre månader efter sista besöket i studien.
-Du får inte äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice under hela studien.
-Du får ej dricka energidrycker under studien.
-Du får ej ha deltagit i någon annan klinisk läkemedelsstudie 3 månader innan studiestart
-Du måste använda kondom under studien och 3 månader efter och ev. kvinnlig partner måste använda preventivmedel
-Du får inte utöva krävande fysisk aktivitet ( 70% av maxplus i en1 timme eller mer) under studien.
-Ingen alkohol 48h innan varje besök
-Du måste kunna äta en standardiserad kost som serveras på kliniken.

Studien består av 1 period med 2 övernattningar, 2 korta besök, ca 30 min och en telefonuppföljning dag 28.

För att se schema för studien och anmäla dig går du till:
http://www.forskningsperson.se/studie-103

Upplagd: 27/02-17. Senast ändrad: 11/06-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.