Studie av visuell, auditiv och språklig perception

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Välkommen att delta i en studie om visuell, auditiv och språklig perception. Studien genomförs vid två tillfällen med ca 1 månads mellanrum. Som deltagare kommer du att få använda syn och hörsel för att bedöma visuella, auditiva och språkliga fenomen. Varje testtillfälle tar ca 30 minuter.

Experimentet genomförs på Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. För din medverkan får du 200 kronor som betalas ut vid fullföljt experiment, dvs. vid det andra tillfället.

För att kunna delta ska du:

- ha svenska som modersmål
- vara mellan 20 och 60 år
- ha normal hörsel och syn (glasögon/linser räknas som normalt)
- ha normal läs- och skrivförmåga

Vid anmälan, vänligen ange mejladress och telefonnummer, samt vilka veckodagar och tider (förmiddag/eftermiddag) som passar dig bäst.

Vid frågor, hör av dig till Anna Persson, anna.persson@su.se

Upplagd: 20/02-17. Senast ändrad: 04/06-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Niclas Abrahamsson.