Vill du delta i en studie för uttag av p-stav?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
I studien undersöker vi säkerheten och effektiviteten hos en ny produkt för uttag av p-stav i armen.

För att kunna delta i studien måste du:
- vara 18 år eller äldre
- önska ta ut en p-stav i armen som lätt går att känna genom huden

Studien omfattar två besök på Karolinska Sjukhuset i Solna och i samband med dessa besök hjälper vi även gärna till med rådgivning och förskrivning av nytt preventivmedel alternativt byter din p-stav i armen. Som tack för hjälpen får du en biobiljett/besök.

Genom att delta i studien kan du bidra till den kliniska forskningen att utveckla en produkt som kan komma att underlätta uttagande av p-stavar för andra kvinnor.
Kontakta kliniken för mer information och för att höra efter om du uppfyller kriterierna för att delta i studien.


Kontaktinformation:
Ansvarig prövare: Professor Kristina Gemzell-Danielsson
Kontakta forskningsbarnmorska Karin Emtell Iwarsson på:
whocenter.kk.solna.karolinska@sll.se
eller telefonnummer: 08-517 754 53

Upplagd: 16/01-17. Senast ändrad: 22/07-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Caroline Frisendahl.