Är du gravid?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker gravida deltagare till våra studier om kost och hälsa under graviditet.

Tidigare forskning visar att graviditeten och tidig barndom är viktig både för mammans och
barnets framtida hälsa. I vår studie ska vi studera faktorer som påverkar barnet i mammans mage och hur tiden i magen sedan påverkar barnets framtida utveckling.

Om du vill vara med i studien kommer du att ingå antingen i en kontrollgrupp eller i en
Kostbehandlingsgrupp, du kan inte själv välja vilken grupp du hamnar i. Om du lottas till kontrollgruppen kommer du att få svara på frågor rörande din livsstil, dina kost- och motionsvanor, mäta din kroppssammansättning samt ge fastande blodprov vid tre tillfällen under graviditeten på Sahlgrenska sjukhuset. Från blodproverna kommer vi att analysera hormoner, näringssubstrat, geners uppbyggnad och epigenetik. Variationer i genernas uppbyggnad och epigenetiska faktorer kan vara av betydelse för uppkomst av t ex diabetes, fetma och högt blodtryck mm. Om du lottas till kostbehandlingsgruppen kommer du dessutom att få råd om kost av en dietist i samband med besöken. Det finns även möjlighet för pappan att vara med i studien.

Då vi har olika delar i denna studie delas kriterierna upp i två delar. Det räcker alltså att du som deltagare uppfyller alla kriterier i endast en del.

Kriterier studie del 1
Gravid i graviditetsvecka 5-35
BMI <30

Kriterier studie del 2
Gravid i graviditetsvecka 5-35
Diagnos graviditetsdiabetes och/eller tidigare haft en graviditetsdiabetes


Vid frågor eller för mer information, kontakta oss gärna!

Upplagd: 03/01-17. Senast ändrad: 04/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Evelina Jarvinen.