Hjälp oss att förklara hur minnet fungerar!

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker personer mellan 18-30 år för en studie om motoriska minnesfunktioner.

Deltagare ska vara fullt friska, ha ett regelbundet sömnmönster och inte ta några mediciner. Kvinnor behöver dock använda hormonbaserade preventivmedel.

Deltagare i studien kommer att få utföra ett minnestest vid två tillfällen á 30 minuter med 12 timmars mellanrum, samt en gång vid ett uppföljningstillfälle, en månad senare.

Studien utförs vid Institutionen för Neurovetenskap, Uppsala Universitet. Som ersättning får man två biobiljetter. Vidare information ger vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, e-post:
minnestestneuro@gmail.com

---

We are looking for participants between 18-30 years for a study about motor memory functions. Participants should be healthy, have a regular sleep pattern and not take any medication. Women should use hormon-based contraceptives.
Participants are asked to visit the study site twice with 12 hours in-between to do a computer-based memory test. Each visit will take around 30 minutes. A third follow-up visit will take place 1 month later.

The study is held at the Department of Neuroscience (BMC) at Uppsala University. For your participation you will receive two cinema tickets. For more information, please contact us at the Department of Neuroscience, Uppsala University, email: minnestestneuro@gmail.com

Upplagd: 28/11-16. Senast ändrad: 02/07-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Neurovetenskapliga Institutionen.