NYA MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Du har nu möjlighet att delta i ett intressant experiment på minne! Vi är framförallt intresserade i hur handlingarna är ska sparas och hämtas från minnet. Återkom med några önskemål för tid och datum, så bokar vi in en lämplig tid! Det fins två testningsessions: Första ta ca. 35 min och den andra testningstillfälle äger rum exakt 2 veckor senare.

Om du vill delta: svenska måste vara ditt modersmål!

Dina resultat kommer att behandlas anonymt. Experimentet äger rum på Psykologiska Instutionen, Frescati Hagväg14 i labbet.

Du ska belönas med 100 kr (dvs. 1 presentkort värdet av 100 sek). (http://www.gogift.se).

Upplagd: 18/02-11. Senast ändrad: 14/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Veit Kubik.