MINNESEXPERIMENT OM HANDLINGARNA

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
DU har nu möjlighet att delta i ett intressant experiment på minne! Vi är framförallt intresserade i hur handlingarna är ska sparas och hämtas från minnet. Återkom med några önskemål för tid och datum, så bokar vi in en lämplig tid!

Om du vill delta: svenska måste vara ditt modersmål!

Dina resultat kommer att behandlas anonymt. Experimentet äger rum på Psykologiska Instutionen, Frescati Hagväg14 rum 132.

Du ska belönas med 200 kr (dvs. 2 presentkort värdet av 100 sek). (http://www.presentkorttorget.se/supergiftcard.asp x).

Upplagd: 18/02-11. Senast ändrad: 25/12-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Veit Kubik.