FÖRSÖKSPERSONER TILL DIABETESFORSKNING

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
För att bättre förstå orsakerna till typ 2-diabetes (vuxen-diabetes) och fetma studerar vi ämnesomsättningen i fettväv.
Vi söker nu kontakt med såväl överviktiga som normalviktiga personer, med eller utan diabetes.

Vi planerar en studie som innebär provtagning av underhudsfett för biokemiska analyser. Dessutom ingår en mindre hälsoundersökning med bla blodprovstagning. Projektet genomförs vid kliniken för Specialmedicin vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Om du är över 18 år och intresserad av att delta, ring eller skriv till oss! Ange vikt och längd! Viss ersättning utgår.

För intresseanmälan och information: Maila eller ring våra forskningssjuksköterskor.

Mail: diabetesforskning@gmail.com
Forskningssjuksköterskor:
Sofia Löfving 018-611 35 71
Anna Ehrenborg 018-611 86 37
Caroline Woxberg 018- 611 43 72

Ansvarig läkare:
Prof Jan Eriksson, Sektionen för Endokrinologi och Diabetologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Upplagd: 17/10-14. Senast ändrad: 16/07-18. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Maria Pereira.