Lider du av överaktiv blåsa/inkontinens?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
För deltagande i studien krävs bl.a.:

-att du är över 18 år
-att du lider av överaktiv blåsa
-att du inte är gravid eller ammar

Deltagande i studien innebär sammanlagt 7-8 besök på kliniken under 14 veckor. Reseersättning utgår för besök i studien efter påbörjad behandling med studieläkemedlet

Om beskrivningen passar in på dig och du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studien är du välkommen att ringa till Ewa Karlsson på telefon 0732-300 450 eller skicka e-mail till: ewa.karlsson@probare.se

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).
Studien är godkänd av Regional etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket.

Upplagd: 21/05-14. Senast ändrad: 19/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är .