Lider du av diabetes?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Är du en patient med typ 2-diabetes som enbart har tablettbehandling med Metformin sedan 3 månader? Vill du delta i en medicinsk studie om blodsockerkontroll?

I studien vill man undersöka om ett nytt läkemedel i tillägg till Metformin kan ge en förbättrad blodsockerkontroll samt eventuell viktnedgång. Studien kommer att pågå under drygt 1 år. Totalt ingår 14 besök. Du kommer att gå på regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Alla besök och studieläkemedel är avgiftsfria.

Intresserad?
Välkommen att kontakta oss för mer information:

Ewa Karlsson
Telefon: 0732-300 450
Email: ewa.karlsson@probare.se

De uppgifter du lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Upplagd: 21/05-14. Senast ändrad: 11/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är .