Lider du av höga blodfetter?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vid ProbarE i Lund pågår just nu en läkemedelsstudie där vi gör en utvärdering med syfte att minska förekomsten av hjärt-kärlsjukdom hos högriskpersoner.

För att kunna delta i studien krävs bl.a:

-att du är över 18 år
-att du tar läkemedel för höga blodfetter
-att du har/ har haft någon form av hjärt-kärlsjukdom som tex hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke de senaste 5 åren
-att du antingen har diabetes, förträngningar i benens blodkärl, höga kolesterolvärden i släkten eller har andra riskfaktorer för hjärt/kärlsjukdom såsom rökning

Deltagandet i studien innebär sammanlagt 20 besök på vår mottagning under 4 år. Reseersättning utgår för varje besök i studien efter påbörjad behandling med studieläkemedlet.Om beskrivningen passar in på dig och du är intresserad av ytterligare information om ovanstående studie är du välkommen att ringa till Ewa Karlsson på telefon 0732-300 450 eller maila till: ewa.karlsson@probare.se

För mer information se klinikens hemsida. www.probare.se

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Studien är godkänd av Regional etikprövningsnämnd och Läkemedelsverket.

Upplagd: 21/05-14. Senast ändrad: 11/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är .