Problem att hantera din depression?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Om du tar läkemedel mot depression men känner att det inte är så effektivt som det borde, är du kanske intresserad av ARGO, en klinisk forskningsstudie som ska undersöka om ett prövningsläkemedel i tillägg till ett godkänt antidepressivt läkemedel kan lindra de symptom som människor med depression drabbas av.

Studien är godkänd av läkemedelsverket och etikprövningsnämnden i Stockholm.

Vi letar efter personer:
• i åldern 18 till 75 år
• med egentlig depression
• som inte reagerat positivt på åtminstone en behandling med antidepressivt läkemedel under sin nuvarande depressionsepisod

Studierelaterade läkemedel och behandlingar kommer att vara helt kostnadsfria för dig.

Om du vill veta mer kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Kontaktinformation:
Ansvarig Läkare: Peter Bosson
Kontaktperson: Ewa Karlsson,
tfn 0732-300 450, ewa.karlsson@probare.se

Upplagd: 21/05-14. Senast ändrad: 11/04-17. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är .