Studie 277, friska 18-65 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vill du delta i en studie med probiotika?

Vi söker friska personer, 18–65 år, till en klinisk studie med probiotika.

Probiotika är levande bakterier som kan bidra till positiva hälsoeffekter. I studien undersöks säkerhet och tolerans av en ny stam vanliga tarmbakterier, Bifidobacterium longum.

Målgrupp: män och kvinnor, 18–65 år.

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 18–32 kg/m2
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha/haft magtarmproblematik (t ex IBS eller återkommande förstoppning/diarré)
- Ej ha laktosintolerans
- Ej ta några läkemedel regelbundet
- Ej deltagit i en läkemedelsstudie de senaste 3 månaderna
- Heterosexuellt aktiva kvinnor i fertil ålder måste vara villiga att använda för studien godkända preventivmedel (p-piller, hormonspiral etc.)

Studien består av 5 korta dagsbesök på vår klinik i Uppsala och ett uppföljningssamtal. Du kommer att få ta probiotikaprodukten eller placebo tillsammans med laktosfri mellanmjölk hemma dagligen i totalt 28 dagar. Vid två av besöken behöver du lämna avföringsprov (tas med hemifrån).

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan via länken här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 03/12-20. Senast ändrad: 04/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.