Hur påverkas tarmfloran av kost och typ av antibiotika?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna studie rekryterar deltagare på vår nya sida Accindi. Om du är intresserad i denna studie kan du anmäla dig via "Jag vill anmäla mig!" knappen
---

Vi vet att vissa antibiotika kan påverka vår tarmflora och att effekten kan kvarstå under veckor. Graden av påverkan av olika preparat är inte tillräckligt studerat. Det är viktigt att veta vilka preparat som har minst effekt på tarmfloran så att vi kan välja antibiotika med så begränsad påverkan som möjligt till framtida patienter. Det har nyligen utvecklats nya metoder för att mer exakt kunna undersöka hur tarmfloran påverkas av olika antibiotikabehandlingar. I den här studien kommer vi att använda oss av sådana metoder för att jämföra effekten av tre antibiotika som använts för behandling av infektioner i luftvägarna.

Vad innebär det att medverka i studien?

Du genomgår en läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, blodtryck och blodprovtagning för att kontrollera att du är frisk. Därefter får du lämna ett avföringsprov och lottas till behandling med ett mycket vanligt antibiotikum som används till exempel mot lunginflammation (kåvepenin, amimox, amoxicillin-klavulansyra), 3 tabletter dagligen i 5 dagar, eller ingen behandling (endast provtagning). Därefter lämnar du uppföljande avföringsprover vid totalt 7 tillfällen under 1 års tid. Proverna skickas per post till mikrobiologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kriterier för att delta:

- 18 år eller äldre
- Frisk (ingen astma, inga läkemedel eller kronisk sjukdom)
- Ingen antibiotikabehandling senaste året
- Ingen planerad resa utanför Europa kommande året
- Ej gravid eller planerad graviditet under studieperioden
- Ingen känd allergi mot Kåvepenin (fenoximetylpenicillin, Amimox (amoxicillin) eller amoxicilllin-klavulansyra

Intresserad?

För mer information och anmälan är du välkommen att maila läkare:
Hanna Montelin, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Övriga medverkande forskare i studien är överläkare Thomas Tängdén och läkare Johanna Lundberg, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset.

Ersättning?
Som ersättning får deltagaren 1500 kr.

Studien är godkänd av Etikmyndigheten och Läkemedelsverket.

Upplagd: 23/11-20. Senast ändrad: 23/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Dejan Muftic.