Studie 292, nikotinstudie, minst 19 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Syftet med studien är att studera hur nikotin tas upp i blodet efter användning av tobaksfria orala nikotinprodukter jämfört med traditionellt snus och en cigarett.

Målgrupp: Friska personer, minst 19 år, som klarar av att snusa nikotinstarka produkter och som röker ibland.

Kriterier för deltagande:
- vara minst 19 år
- ha ett BMI mellan 18–30 kg/m2
- snusat 2 dosor/vecka i minst 1 år
- rökt minst 5 cigaretter/vecka i minst 1 år
- kvinnor får ej vara gravida eller ammande

Studien består av 2 besök på vår klinik i Uppsala samt en telefonuppföljning. Det första besöket är en hälsokontroll. Vid andra besöket kommer du att få övernatta i 5 nätter och testa 5 olika nikotininnehållande produkter. Du kommer inte att få använda egna produkter under din vistelse.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Samtliga produkter i denna studie innehåller nikotin som är en starkt beroendeframkallande substans.

Vill du delta eller få mer information om studien? Ring 018-303399, maila info@ctc-ab.se eller skicka en intresseanmälan via länken här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 23/11-20. Senast ändrad: 23/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.