Studie 238, friska 18-45 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska män och friska icke-fertila kvinnor, 18–45 år, till en läkemedelsstudie. I studien kommer du att få testa ett läkemedel under utveckling mot akut högt blodtryck i lungornas pulsådror som kan uppkomma vid bland annat en stor operation.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt att mäta koncentrationen av en läkemedelsmetabolit i blodet.

Kriterier för deltagande:
• Vara frisk
• BMI mellan 18,5–30 kg/m2
• Ej röka/snusa regelbundet
• Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
• Ej ha en historia av migrän eller återkommande huvudvärk
• Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
• Män måste vara villiga att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (avhållsamhet är okej).
• Kvinnor behöver vara sterila eller ha passerat klimakteriet

Studien består av 4 besök på vår klinik i Uppsala samt ett telefonbesök. En hälsokontroll, ett dosbesök samt två uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du få en infusion av läkemedlet. Vid detta besök kommer du in morgonen före och övernattar en natt.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Anmäl dig via länken här här ring 018-3399 eller maila info@ctc-ab.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 23/11-20. Senast ändrad: 22/02-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.