Är du 18 år eller äldre och har en depression som inte blir bättre?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna studie rekryterar deltagare på vår nya sida Accindi. Om du är intresserad i denna studie kan du anmäla dig via "Jag vill anmäla mig!" knappen
---

Vi söker dig som vill delta i en klinisk forskningsstudie där vi undersöker en ny typ av antidepressivt läkemedel i kombination med annan antidepressiv behandling.

Syftet med studien är att utvärdera om kombinationsbehandlingen kan lindra din depression samt, att undersöka säkerheten kring behandlingarna under längre tid.

Vi söker dig som är mellan 18 och 74 år och har:
•En pågående depression där du prövat minst två (men max fem) läkemedel utan tillräcklig effekt.

Om du uppfyller detta kriterium, är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Studien kommer att pågå i ca. 9 månader och innebära ca. 2 besök i veckan på studiekliniken de första 4 veckorna. Därefter blir besöken 1 gång/ vecka. Under studien kommer du att träffa läkare som har specialistutbildning inom psykiatri. Besöken och behandlingarna är kostnadsfria. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta:
ProbarE i Lund och i Stockholm.

Ansvarig läkare är Anders Luts, ProbarE i Lund resp Peter Bosson, ProbarE i Stockholm

Upplagd: 11/11-20. Senast ändrad: 11/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Dejan Muftic.