Bedöma attraktivitet på snabbt rörande ansikten / Judge the attractiveness on fast-moving faces

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna studie rekryterar deltagare på vår nya sida Accindi. Om du är intresserad i denna studie kan du anmäla dig via "Jag vill anmäla mig!" knappen
---

(In English below)

I detta experiment kommer du få sitta vid en datorstation och bedöma attraktivitet på ansikten som rör sig fort på en skärm, samtidigt som en kamera mäter dina pupiller.

Det tar cirka 40-45 minuter att fullgöra experimentet, och du får 2 biobiljetter (Filmstaden, värde ca 360kr) som tack för att du ställer upp.

Experimentet utförs på Humanistlaboratoriet på Språk och Litteraturcentrum på Lunds universitet, och det är väldigt flexibelt att boka in en tid som passar dig.

Krav: Normal eller korrigerad till normal syn (helst med linser under försökstillfället men glasögon går bra med). Det går bra att utföra experimentet på både svenska och engelska.

Om Covid-19 säkerhet:
Vi tar din säkerhet på största allvar och följer strikta protokoll för att skydda mot smittning, inklusive att alltid hålla 2 meters avstånd med experimentledaren och att vi spritar all utrustning mellan varje deltagare.

Du kommer inte bli exponerad för fysiska eller psykologiska risker under experimentet. All försöksdata anonymiseras till största grad.

---------------------------------------

In this experiment, you will sit at a computer station and assess the attractiveness of fast-moving faces on a screen, while a camera measures your pupils.

It takes about 40-45 minutes to complete the experiment, and you get 2 cinema tickets (Filmstaden, wort approx. 360kr) as a thank you for participating.

The experiment is performed at the Humanities Laboratory at the Language and Literature Center at Lund University, and it is very flexible to book a time that suits you.

Requirements: Normal or corrected to normal vision (preferably with lenses during the experiment, but glasses work well). It is possible to perform the experiment in both Swedish and English.

About Covid-19 security:
We take your safety very seriously and follow strict protocols to protect against infection, including always keeping a distance of 2 meters with the experimenter and that we spray all equipment between each participant.

You will not be exposed to physical or psychological risks during the experiment. All experimental data is anonymized to the greatest extent.

Upplagd: 03/11-20. Senast ändrad: 03/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Dejan Muftic.