Bloddoping

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
rojektet syftar till att färdigställa ett nytt test för att spåra autologa blodtransfusioner (doping) med hjälp av skillnader i röda blodkropparnas proteiner, som sker i samband vid infrysning och upptining blod.

Vi söker ditt deltagande för att ta prover som kommer analyseras i WADA-ackrediterade (World Anti Doping Agency) laboratorium som en del av utvärderingen av testet.

Som deltagare tillhör du en kontrollgrupp som lämnar vanliga blodprover, vid tre till fyra tillfällen. Studien har redan påbörjat, men ett litet antal deltagare behövs för att fylla platser som blivit tomma. Du behöver kunna besöka oss under kontorstid för dina besök som tar cirka 15-20 minuter.

Ersättning ges av 200 kr per provtagningstillfälle. Du har rätt att när som helst avbryta studien utan att motivera varför.

Studien äger rum i Umeå: Umeå Biotech Incubator (Ålidhöjd)

Inklusion (för att delta i studien):
• Ej rökare
• 20–40 år
• Ingen blodburen sjukdom

Studien äger rum i Oktober-December!

OM DU ÄR INTRESSERAD:
Anmäl dig här eller skicka ett mail till: johan.jakobsson@protestdx.com så får du mer information!

Upplagd: 29/10-20. Senast ändrad: 19/12-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Christer Malm.