Sätt att förhålla sig till sig själv, mentalt välbefinnande och tidsperspektiv

Meddelande från Studentkaninen: Om du vill delta i denna studie måste du anmäla dig på vår nya sida Accindi.se. Tryck på "Jag Vill Anmäla Mig!" knappen så skickas du till den nya sidan.

---
Människor kan förhålla sig till sig själva på olika sätt och i olika situationer. Syftet med denna studie är att undersöka om detta kan påverka det sätt vi ser på aspekter av tillvaron, inklusive det sätt vi ser på tid (förfluten tid, nuet och framtiden) och hur vi mår.

Studien innefattar en webbenkät med ca 100 enskilda frågor som tar ca 20-25 minuter att besvara. Inga personuppgifter sparas och de uppgifter som samlas in hanteras enbart av behöriga forskare i projektet. Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande utan närmare förklaring. Det finns inga kända risker med att delta i studien.

Resultaten från studien förväntas publiceras i vetenskapliga tidskrifter, där ingen enskild deltagares resultat kommer att visas utan endast gruppens resultat.

För att delta i studien ska du vara 18 år eller äldre och studera på högskola/universitet. Forskningsprojektet är finansierat av Vetenskapsrådet och har prövats och godkänts av regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Huvudansvarig för projektet är Michael Rönnlund (universitetslektor/docent) vid Institutionen för Psykologi, Umeå universitet

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-40 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

0 SEK

Upplagd: 14/10-20. Senast ändrad: 14/10-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Dejan Muftic.