Onlinestudie om familjeliv under COVID19-pandemin

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Den här internationella studien undersöker hur familjer har upplevt COVID19-pandemin och hur den har påverkat deras vardag. Därför söker vi föräldrar och barn som vill dela deras erfarenheter.

Mer om studien:
- webbaserad undersökning som använder sig av enkäter
- det tar ca 20 min att delta
- det finns en enkät för föräldrar och en för barn och ungdomar

Vill du delta eller ha mer information? Skicka gärna en intresseanmälan här.


Du svarar anonymt och det går inte att spåra vem som svarat vad. Deltagandet är givetvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Datainsamlingen görs i samarbete med forskare från Tyskland, Österrike och Italien.

Upplagd: 01/10-20. Senast ändrad: 27/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Sheila Achermann.