Friska kvinnliga försökspersoner till studie om kärlfunktion

Vi bedriver en forskningsstudie på Tema Hjärta Kärl, Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna, i vilken vi undersöker orsaken till nedsatt kärlfunktion hos patienter med övervikt. Nu söker vi friska kvinnliga försökspersoner med BMI <25. I studien kommer vi att utföra mätningar på kärlfunktion vid ett tillfälle. Försöket tar en förmiddag (ca 4-4.5h) i anspråk. Om det är något Du undrar över är Du välkommen att höra av dig på mailadressen nedan. Om du är intresserad, vänligen anmäl dig på länken intill.

Tyvärr har vi inte möjlighet att kontakta alla intresserade. Skattepliktig (1000kr) ersättning utgår.

Studieansvarig och kontaktperson:
Ali Mahdi
Doktorand
Tema hjärta kärl
Karolinska Universitetssjukhuset
Ali.Mahdi@ki.se

Ansvarig prövare:
John Pernow
Överläkare, Professor
Tema hjärta kärl
Karolinska Universitetssjukhuset

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Kvinna
  • 25-45 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

1000 SEK

Upplagd: 17/09-20. Senast ändrad: 17/09-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Ali Mahdi.