Friska frivilliga till läkemedelsstudie

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Denna annons låg ute i våras men vi gjorde ett uppehåll p.g.a. coronapandemin. Nu är vi igång igen och behöver ytterligare några deltagare. Om du anmälde dig i våras och fortfarande är intresserad behöver du göra en ny anmälan.

Vi söker friska män och kvinnor över 18 år som är intresserade av att delta i en läkemedels-studie. Syftet med studien är att undersöka hur tarmens normala flora påverkas när man äter antibiotika i 10 dagar. Studien kommer att genomföras vid Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet (KFP) på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge på uppdrag av ett läkemedelsföretag.

För att kunna delta i studien måste man vara helt frisk och inte ta några läkemedel.
Studien varar i cirka 7 månader och innebär totalt nio besök på prövningsenheten. Du kommer först på ett läkarbesök för information. Om du väljer att delta får du genomgå en läkarundersökning för att bedöma din lämplighet att delta i studien. Därefter kommer du på ett startbesök och lottas till att ta antingen ett nytt, ännu inte godkänt antibiotikum, eller ett välbeprövat antibiotikum. Läkemedlet tas i tablettform tre gånger om dagen i 10 dagar. Under den tiden kommer du på tre kortare besök. Därefter kommer du på fyra uppföljande besök i upp till sex månader. Under studiens gång kommer du att få lämna prover från blod, urin och avföring.

Skattepliktig ersättning utgår.
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.
Ansvarig prövare är överläkare Staffan Rosenborg

Upplagd: 16/09-20. Senast ändrad: 17/10-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Peter Johansson.