TALSPRÅKSPRODUKTION I DISKURS

INFORMATION OM STUDIEN
I denna experimentella studie undersöker vi aspekter av hur produktion av talspråk går till. Vi söker nu vuxna modersmålstalare av svenska som deltagare i studien. I studien får du lyssna på korta berättelser med tecknade scener, samtidigt som dina ögonrörelser mäts med hjälp av en eyetracker. Din uppgift är att avsluta varje berättelse genom att själv berätta vad som händer i den sista scenen av berättelsen. Detta sker genom inspelning med mikrofon, där du själv startar och stoppar inspelningen. Studien tar upp till 45 minuter att genomföra. Den är godkänd av Etikprövningsmyndigheten (Dnr. 2019-05753).

ERSÄTTNING
Som tack för ditt deltagande får du TVÅ biocheckar till ett värde av 100 kronor vardera (d.v.s., 200 kronor totalt).

COVID-19
Med aveseende på Covid-19 följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer, liksom de riktlinjer som Stockholms universitet tillsammans med Fonetiklabbet har satt upp. För mer information, besök Fonetiklaboratoriets sida för riktlinjer: https://www.ling.su.se/english/about-us/news/the-p honetics-lab-is-re-opening-on-the-1st-of-july-1.50 6997

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-60 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

2 biobiljetter

Upplagd: 31/08-20. Senast ändrad: 07/09-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Johan Sjons.