Studie 281, friska 18-65 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–65 år, till en studie med ett läkemedel under utveckling mot diabetes typ 2.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen både enskilt och i kombination med en redan godkänd diabetesmedicin.

Målgrupp: friska män och friska, ej fertila kvinnor, 18–65 år.

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 18–30 kg/m2
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej ha högt blodtryck
- Ej ha diabetes
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Män behöver använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal

Studien består av 8 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, två övernattningsbesök á 1 natt, fyra kortare dagsbesök och ett uppföljningsbesök. Du kommer under studieperioden att själv få administrera läkemedlet hemma både enskilt och i kombination med en redan godkänd diabetesmedicin.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan via länken här, besök forskningsperson.se eller ring 018-303399.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 06/08-20. Senast ändrad: 19/10-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.