Hudbiopsi för kvantifiering av nervfibertäthet – utveckling av ett svenskt normalmaterial.

VI VILL FRÅGA DIG OM DU VILL DELTA I ETT NEUROFYSIOLOGISKT PROJEKT!
LÄS HELA INFORMATIONEN NEDAN INNAN DU ANMÄLER DITT INTRESSE!

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Det finns ett kliniskt behov av objektiv bedömning av tunna nervfibrer vid utredning av misstänkt fintrådsneuropati. Fintrådsneuropati karakteriseras av symtom såsom brännande smärta, stickningar och pirrningar i fötterna och händerna samt minskad känsel för t.ex. kyla och värme. Standarddiagnostik av fintrådsneuropati har sina begränsningar och våra rutinmässiga neurofysiologiska metoder bedömer endast tjocka nervfibrers funktion.
Hudbiopsier med beräkning av nervernas fibertäthet i huden med hjälp av mikroskop är ett objektivt test för fintrådsneuropati som visat sig vara kliniskt användbar och är en etablerad diagnostisk metod utomlands, dock finns inte metoden ännu i svensk sjukvård. Möjligheten att kunna bedöma tunna nervfibrer med hudbiopsier medför att läkare kan styra den fortsatta utredningen samt vara av betydelse inför eventuell behandling. Metoden är av nytta för många patienter i landet där man inte kunnat fastställa orsaken till patientens symptom.

Detta forskningsprojekt avser att initiera framtagningen av ett svenskt normalmaterial med användbara referensvärden som kan bli till grund för klinisk användning och vidare forskning.

Vi söker nu lämpliga personer för deltagande i detta projekt under 2020/2021.


Hur går studien till?

Samtliga undersökningar utförs på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Medverkan innebär att du blir kallad för neurofysiologiska undersökningar samt hudbiopsi (utsidan av underbenet och låret). Du kommer vid medverkan få ytterligare information om studien samt skriva på samtycke.

Lämpliga friska personer kommer att fylla i frågeformulär och undersökas kliniskt av erfaren läkare. Detta utförs för att säkerställa att du är frisk och inte har någon påverkan av dina nerver vilket är en förutsättning för fortsatt medverkan i studien. Om vi finner att du är lämplig för vidare medverkan kommer du genomgå en neurofysiologisk undersökning som tar ca 1-1.5 timmar (Elektroneurografi samt Känselmätning). Om dina neurofysiologiska undersökningar är normala innebär din medverkan att du kommer att genomgå hudbiopsitagning vilket innebär att en läkare använder ett instrument med en liten cirkelrund kniv, en så kallad stans, för att ta provet. Provtagning av huden är ett enkelt och säkert ingrepp som utförs i lokalbedövning. Hudbiten som tas är endast tre millimeter i diameter och två till fyra millimeter djupt och tas från utsidan av underbenet och nedre delen av låret. Mellan 2–4 stycken hudbiopsier kan bli aktuella. Såret behöver inte sys ihop utan det räcker att få kompress/plåster över. Hudbiopsierna kommer att sparas i biobank. Hudbiopsiproceduren tar ca 20 minuter inklusive förberedelser och bedövning.


Möjliga följder och risker med att delta i studien?

Det är vanligt med lätt smärta och ömhet första dygnet efter att bedövningen släppt.
Såret läker vanligen efter ca 7-10 dagar. När såret läkt kan mindre ärrbildning och missfärgning förkomma, detta är normalt och minskar succesivt. I mycket sällsynta fall kan en lokal sårinfektion uppkomma.


Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Uppgifter som vi kommer att spara inom ramen för forskningsprojektet inkluderar tidigare och pågående sjukdomar, tidigare och aktuell medicinering. Längd och vikt registreras. Resultatet från dina undersökningar sparas och uppgifter som samlas in under studien kodas så att du identifieras med ett studienummer. Endast din läkare och de som arbetar med studien kan utifrån koden avgöra din identitet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.


Vad händer med mina prover?

De hudbiopsier som tas i studien förvaras i en så kallad biobank. Biobankens namn är Stockholms medicinska biobank och den finns vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Huvudman (ansvarig) för biobanken är Region Stockholm. Du har rätt att säga nej till att proverna sparas. Om du samtycker till att proverna sparas har du rätt att senare ta tillbaka (ångra) det samtycket. Dina prover kommer i så fall att kastas eller avidentifieras. Om du vill ångra ett samtycke ska du kontakta ansvarig forskare. Proverna får bara användas på det sätt som du har gett samtycke till. Om det skulle tillkomma forskning som ännu inte är planerad, kommer etikprövningsnämnden att besluta om du ska tillfrågas på nytt.

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling.
Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).
Deltangde i detta forskningsprojket omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring.


Ersättning
Vid full medverkan (neurofysiologiska tester + hudbiopsier) utgår ersättning med 1000 kr.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 40-79 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

1000 SEK

Upplagd: 08/07-20. Senast ändrad: 22/10-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är kaveh pourhamidi.