Studie 154, friska 18-75 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska kvinnor och män mellan 18 och 75 år till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans av ett läkemedel mot hjärnsvullnad vid akut trauma. I studien utvärderas hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen.

För att kunna delta i studien behöver du:
- vara mellan 18 och 75 år
- ha ett BMI mellan 18 och 30 kg/m2 (och väga mellan 50 och 100 kg)
- vara frisk och ej ta några läkemedel
- ha för studien godkända preventivmedel/passerat klimakteriet
- om du är man mellan 18 och 75 år vara steril/genomgått en vasektomi
- om du man mellan 50 och 75 år och ej är steril/genomgått en vasektomi kan du delta om du ej ha för avsikt att skaffa barn

I studien sker totalt 4 besök på vår klinik i Uppsala. Studien kommer att pågå i ca 1,5 månad. Vid andra besöket kommer du att få övernatta 3 nätter och få läkemedlet intervenöst vid upprepade tillfällen.

Har du redan deltagit i del I av studie 154 kan du tyvärr inte delta i del II.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 22/06-20. Senast ändrad: 02/12-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.