Internationell studie om hur information tas emot och uppfattas i krissituationer (coronapandemi)

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Den här studien undersöker beteenden och uppfattningar av myndighetsinformation under krissituationer. I samband med coronapandemin finns det möjlighet att undersöka och få svar på många frågetecken angående krisinformation och hur den tas emot av befolkningar.
Den här studien är en del av ett globalt projekt som undersöker samma sak över hela världen (mer än 45 länder).

Det är en webbaserad undersökning som använder sig av enkäter. Det tar 30-45 min att delta.

OBS! Kompensation består utav en trisslott till värde av 30 kr.

Upplagd: 11/06-20. Senast ändrad: 02/12-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Teodor Jernsäther.