COVID-19: Hur upplevs coronapandemin och hur påverkar pandemin våra värderingar och beteenden?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi lever i tider som är utmanade och svåra då det nya coronaviruset (COVID-19) sprider sig i Sverige och världen. Vi vill därför bjuda in dig att delta i en studie som hjälper oss att observera och förklara hur pandemin påverkar oss människor och vårt samhälle.

Det vi vill ta reda på är:
1) Hur upplevs det nya coronaviruset och de åtgärder som syftar till att begränsa spridningen?
2) Hur påverkar pandemin våra värderingar och beteenden på längre sikt? Blir vissa saker mer eller mindre viktiga för oss? Börjar vi bete oss annorlunda?

För att få svar på de här frågorna genomför vi en studie där vi följer upp människors upplevelser och inställning till olika saker vid 3 till 4 olika tidpunkter.

Du behöver inte delta i studien vid alla tidpunkter, varje deltagande har ett värde i sig!

Om du deltog i den studie om psykologiska aspekter av coronaepidemin som genomfördes tidigare i år (mars-maj) och lämnade intresseanmälan för uppföljningsstudien (Om du inte har fått inbjudan ännu, så får du gärna kontakta mig för att få en ny inbjudan).

Mer om studien:
• Webbaserad
• Består av frågor med svarsalternativ och några öppna frågor
• Tar ca 10–15 min att besvara
• Deltagandet är helt anonymt
• Om du vill har du möjlighet att ta del av resultaten när vi är klara med analyserna.

Studien genomförs i både Sverige, Finland och Norge eftersom det är viktigt att förstå hur upplevelser kan skilja sig åt beroende på den kontext man befinner sig i.

Ansvarig för studien är Kirsti Jylhä, Institutet för framtidsstudier. Datainsamlingen görs i samarbete med forskare från Finland (Helsingfors universitet och Finlands miljöcentral) och Norge (Högskolan inlandet).

Stort tack för att du deltar och/eller berättar om studien för andra du tror kan vara intresserade av att bidra!

Upplagd: 04/06-20. Senast ändrad: 02/12-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Kirsti Jylhä.