Sömnstudie

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska kvinnor med BMI 27 eller mer som kontroller till en behandlingsstudie för patienter med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS). Deltagare ska utrustas med en "Actigraf" som registrerar aktivitets- och sömnmönster i 7 dygn. Den som deltar skall ha regelbunden menstruation, får inte röka, ta läkemedel eller använda hormonellt preventivmedel.
Ett besök på morgonen på KS, Solna, samt återlämnande av Actigrafen

Upplagd: 26/05-20. Senast ändrad: 12/04-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Liselott Blomberg.