Enkät om prioriteringar

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi utför en studie där vi undersöker individers prioriteringar i deras dagliga liv. Vi skulle uppskatta om du kunde svara på ett flertal frågor om dina värderingar och om vad du tycker är viktigast i livet just nu. Enkäten är på svenska och tar 15-20 minuter att fylla i. Alla som är 18 år eller äldre är välkomna att delta.

Studien är helt anonym och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Följ den här länken om du vill delta:

https://asuclas.qualtrics.com/jfe/form /SV_7PZpSGVuHETNBnn

Ett stort tack till dig som deltar och/eller sprider länken vidare!

Upplagd: 08/05-20. Senast ändrad: 20/10-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Lina Hansson.