Enkät om prioriteringar

Vi utför en studie där vi undersöker individers prioriteringar i deras dagliga liv. Vi skulle uppskatta om du kunde svara på ett flertal frågor om dina värderingar och om vad du tycker är viktigast i livet just nu. Enkäten är på svenska och tar 15-20 minuter att fylla i. Alla som är 18 år eller äldre är välkomna att delta.

Studien är helt anonym och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Följ den här länken om du vill delta:

https://asuclas.qualtrics.com/jfe/form /SV_7PZpSGVuHETNBnn

Ett stort tack till dig som deltar och/eller sprider länken vidare!

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • 18-85 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

0 SEK

Upplagd: 08/05-20. Senast ändrad: 12/05-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Lina Hansson.