Studie 237, friska 18-45 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–45 år, till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera ett läkemedels säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen. Studieläkemedlet är ett potentiellt framtida behandlingsalternativ för lungsjukdom. I studien kommer din njurfunktion noggrant att bevakas.

Målgrupp: friska män och kvinnor mellan 18 och 45 år.

Kriterier för deltagande:
- BMI mellan 18 och 30 kg/m2
- Vara frisk
- Ej röka
- Ej ha någon historia av lever-/njur- eller tarmsjukdom
- Ej ta några läkemedel, vitaminer eller kosttillskott två veckor innan studiestart
- Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT använda för studien godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

I studien kommer du att få komma på 3 besök på vår klinik i Uppsala. Besöken består av en hälsokontroll, ett behandlingsbesök och ett uppföljningsbesök. På ditt behandlingsbesök kommer du att få övernatta i 22 nätter. Under denna tid kommer du inte att få lämna kliniken utan vår personal.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här nedan eller via forskningsperson.se. Du kan också ringa 018-303399 eller maila info@ctc-ab.se

Studien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 08/05-20. Senast ändrad: 08/07-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.